Vill du anmäla ditt intresse till Spårvagnen? Innan du gör det ber vi dig att läsa om vårt arbetssätt, våra värderingar samt föräldraansvar. Känns Spårvagnen som rätt alternativ för er familj, ber vi dig att fylla i ansökningsformuläret. När ansökan är mottagen registreras du och placeras i vår kö. Har du ytterligare frågor och funderingar, kontakta rekryteringsansvarig på rekrytering@sparvagnen.se

Anmälningsformulär
Skriv bara de första siffrorna i barnets personnummer
Skriv inga bindrestreck eller mellanslag
Har barnet tidigare gått på Montessoriförskola?

Spårvagnen har vanligtvis intagningar på hösten, men att få en plats under vårterminen med start januari är också möjligt. Ställ frågan direkt till rekryteringsansvarig.

Vi tillämpar de öppettider som finns i Norrköpings kommun och har för närvarande öppet mellan klockan 07.15-17.30 måndag-fredag.

Villkor för antagning är att barnet är bosatt i Norrköpings kommun eller att likvärdiga bidrag erhålls från barnets hemortskommun.

Förtur ges i mån av plats enligt:

  • Barn som gått i Montessoriförskolan Spårvagnen tidigare, men som på grund av förälders arbetslöshet, föräldraledighet eller av annan orsak varit borta från förskolan.
  • Syskon till barn som redan går i Montessoriförskolan Spårvagnen.
  • Även barn som kan ha rätt till förtur ska anmäla sitt intresse av förskoleplats genom att fylla i intresseanmälan. Hänsyn tas till behovet att åstadkomma lämplig köns- och åldersfördelning bland verksamhetens barn.