Våra värderingar

Trygghet

Vi eftersträvar trygghet i alla våra områden. En trygg och säker miljö ger oss möjlighet att fokusera på utveckling. Trygghet hos barn skapar en stabilare självkänsla som hjälper dem att hitta sin identitet.

Trygghet hos våra medarbetare bidrar till en trivsam arbetsmiljö och en mer givande vardag. En trygg kultur gör att vi kan ha en organisation med högt i tak där vi är öppna för feedback och inte tar den personligt. En trygg verksamhet ger oss en långsiktig syn.

Engagemang

Vi är engagerade barn, medarbetare, styrelsemedlemmar och vårdnadshavare som tillsammans driver vår verksamhet framåt. Vuxna är goda och närvarande förebilder som visar att vi bryr oss om andra människor och vår värld. Vi respekterar och har tillit i alla interna och externa relationer kopplade till verksamheten.

Vi tar ansvar för att lyfta barnets intresse för kontinuerliga lärande och har en positiv teamkänsla som genomsyrar allt vi gör. Alla vårdnadshavare och medarbetare tar eget ansvar för att se till att förskolan har det som behövs för att uppnå vår gemensamma vision.

Stabil självkänsla

Vi uppmuntrar och möjliggör för barnet att utveckla självständighet och självkänsla. Vuxna stöttar barnet att själva lära genom pedagogiska presentationer och incitament.

Vi strävar efter att göra vårt bästa och visar tacksamhet och uppskattning för varandra. Vi stöttar varandra att våga testa och lära oss av våra misstag. Vi tar ansvar för våra handlingar och för att ta genomtänkta beslut.


Om verksamheten

Vi är en liten förskola som drivs som ett föräldrakooperativ med drygt trettio barn. Vi har två avdelningar, på Myrorna går barn mellan 0-2 år och på Elefanterna är barnen mellan 3-6 år.

Vi vill ge alla barn en trygg grund att stå på inför framtiden. Vår idé handlar om att hjälpa barnet att utveckla en stabil självkänsla, låta inlärningen följa barnets olika utvecklingsstadier och att uppmuntra barnets intresse för ett livslångt lärande. Spårvagnen erbjuder en trygg och varm plats där barnen kan känna sig hemma, uppskattade för vem de är och fria att utvecklas i sin egen takt. 

Lusten att lära uppmuntras genom montessoripedagogik vars fokus är ”hjälp mig att göra det själv”. Barnet ska ha medinflytande, känna ett eget ansvar, samspela i grupp, ta initiativ, hålla ordning, och lära sig om det dagliga livet. 

TYRA-appen

Vi använder oss av förskoleappen TYRA. Appen är ett bra och lättanvänt pedagogiskt hjälpmedel där du som förälder får följa barnets utveckling och lärande via en privat portfolio. Här läggs viktig information upp och du kan kontakta oss på förskolan genom en meddelandefunktion. Vi har även en bloggfunktion som uppdateras nästintill dagligen. Du som förälder lägger in barnets schema i TYRA terminsvis så att verksamheten på bästa sätt kan lägga personalens schema utefter barnantalet och dess behov.