Montessoripedagogik

Montessori är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer om att varje barn ska kunna få utvecklas optimalt efter sin egna förmåga och att denna utveckling följer de olika sensitiva perioderna. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är något man arbetar med inom Montessoripedagogiken. Barnet ska ha medinflytande, känna ett eget ansvar, samspela i grupp, ta initiativ, hålla ordning, och lära sig det dagliga livet.

Lusten att lära möjliggörs av en förberedd miljö innehållande allt från praktiskt material, intellektuella och sinnestränande övningar till matematik, svenska, musik, skapande, och fysisk aktivitet. Miljön finns hela tiden tillgänglig för barnet att lära utefter sina olika sensitiva perioder och utvecklingsstadier.

Nyfikenheten stöttas av engagerade medarbetare som utan att kontrollera eller ställa krav motiverar barnet i sin inhämtning av kunskap. Medarbetare observerar och hjälper barnet att lära sig själv genom pedagogiska presentationer.

Materialet

Inom Montessori arbetar vi med ett specifikt montessorimaterial som finns framtaget för flera ämnesområden såsom praktiska livet, sensoriskt, språk, matematik och kultur. Varje materiel finns bara i en upplaga och var sak har sin bestämda plats. Det innebär att barnen lär sig att vänta på sin tur, vara rädd om materialet och ta ansvar för att det håller, men också att visa hänsyn, hålla ordning och vara artig. Vi gör även övningar som tränar upp rörelse- och koordinationsförmågan.

Tid för fri lek

Våra pedagoger stöttar tanken att varje barn ska få uppleva glädjen i att själv få välja aktivitet. Ur barnets perspektiv blir därför begreppet fri lek ganska oväsentligt. Vi försöker att se hela vår verksamhet med barnets ögon. Barnet gör själv ingen åtskillnad på det vi kallar montessorimaterial och andra alternativ, utan väljer vad som för stunden känns som en spännande lek eller leksak.

Vi lägger stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Lärarens roll är att observera barnet och sedan fungera som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inlärningen av kunskap. Läraren ska inte ha en framträdande roll på arbetsron, om barnet behöver ledning så ska läraren finnas till hands och hjälpa barnet att lära sig själv. 

På Spårvagnen finns förstås också vanliga leksaker. Vi har till exempel en egen ateljé, en hemvrå för rollekar med dockor och utklädningskläder, en bygghörna, ett dinosauriefönster och olika uteleksaker. Varje eftermiddag leker barnen utomhus på vår egen gård där de kan cykla, åka pulka, spela bandy, skapa i sandlådan, med mera